• Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Super Bow Paulina Modzelewska ul. Mazowiecka 6/32, 18-400 Łomża

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi  to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”. 


4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: przewoźnicy, firmy kurierskie, Poczta Polska oraz inne podmioty gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.